معدن ها، مرجع اطلاع رسانی و معاملات معدن با هدف شناسایی وارائه فرصتهای سرمایه گذاری ناب و تمرکز بر شفاف سازی فضای معاملاتی معادن کشور، نسبت به کشف و پیشنهاد پتانسیل های موجود پا به عرصه حضور نهاد.

اخبار و مقالات

آگهی های ویژه

تاریخ شروع:
                  چهارشنبه 99/05/08 (07/29/2020)
تاریخ پایان:
                  شنبه 99/05/11 (08/01/2020)
نوع نمایشگاه:
                  داخلی
وب سایت:
                  metalex.ir
تلفن:
                   021-88346455
همراه:
                   09120295784

محل برگزاری:

                   نمایشگاه بین المللی اصفهان
آدرس:           اصفهان، پل شهرستان، محل دایمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان