معدن ها، مرجع اطلاع رسانی و معاملات معدن با هدف شناسایی وارائه فرصتهای سرمایه گذاری ناب و تمرکز بر شفاف سازی فضای معاملاتی معادن کشور، نسبت به کشف و پیشنهاد پتانسیل های موجود پا به عرصه حضور نهاد.

اخبار و مقالات

مرجع اطلاع رسانی و معاملات معدن:
در دهم تیر ماه 1390 همزمان با روز صنعت و معدن با هدف شناسایی و ارائه فرصتهای سرمایه گذاری ناب و تمرکز بر شفاف سازی فضای معاملاتی معادن کشور، جهت کشف و پیشنهاد پتانسیل های موجود سایت معدن ها به عنوان مرجع اطلاع رسانی و معاملات معدن پا به عرصه حضور نهاد. 


ماموریت:

پیشرو در زمینه ایجاد فرصت های سرمایه گذاری معادن ازاکتشاف تا استحصال.

چشم انداز:
پیشگام و سرآمد، درارائه خدمات تبلیغاتی و اطلاع رسانی معادن با تسخیر بازارهای جدید و فرا ملی.


ارزش ها:
احترام به حقوق کلیه ذینفعان واحترام به مالکیت مادی و معنوی 
تعهد به اخلاق حرفه ای و مشتری مداری 
شفافیت در اطلاع رسانی و پاسخگویی


زمینه های فعالیت:
- شناسایی و پیشنهاد فرصت های سرمایه گذاری
- شفاف سازی اطلاعات و کارشناسی معاملات معادن کشور
- معرفی و اعلام پتانسیل های معدنی کشور
- تامین تجهیزات و فناوری های نوین در بخشهای مختلف معدن از اکتشاف تا استحصال.

- اعلان خرید و یا فروش انواع معدن، مواد معدنی و صنایع وابسته
- شناسایی و ایجاد فرصت های سرمایه گذاری در معادن.
- آگهی وتبلیغات محصولات تولیدی معدنی، وارداتی و صادراتی.